1. Klaipėdos miesto savivaldybės aplinkos monitoringo 2005 metų ataskaita

2. 2005 metų monitoringo pristatymas

3. Aplinkos oro kokybės tyrimų pasyviaisiais sorbentais programos Klaipėdos mieste ataskaita už 2005/2006 metus

4. Tarpinė 2006 metų dirvožemio užterštumo Klaipėdos mieste ataskaita, kurioje pateikiami mokymo ir sveikatos apsaugos įstaigų aplinkos tyrimų rezultatai:
turinys
įvadas
metodika
rezultatai ir jų įvertinimas pagal DLK
būdingi taršos bruožai
  ° ikimokyklinės įstaigos
  ° bendrojo lavinimo mokyklos
  ° profesinės mokyklos
  ° gydymo įstaigos
  ° stadionai
miestui būdingi bruožai
išvados

5. Klaipėdos miesto savivaldybės aplinkos monitoringo 2006 metų ataskaita

6. Klaipėdos miesto savivaldybės aplinkos monitoringo 2005 - 2007 metų ataskaita

7. Klaipėdos miesto savivaldybės aplinkos monitoringo 2007 metų ataskaita

8. Klaipėdos miesto ikimokyklinių įstaigų, rekreacinių ir visuomeninių teritorijų dirvožemio geocheminė sudėtis ir bendras miesto teritorijos ekogeocheminis vertinimas (pagal 2006 ir 2007 m. tyrimo rezultatus) sudarant žemėlapius:
  ° turinys, įvadas
  ° tyrimų vietos, ėmimo ir laboratorinių tyrimų metodika, rezultatų analizės metodologija
  ° tyrimų rezultatai ir jų geohigieninis bei ekogeocheminis vertinimas
  ° ikimokyklinių įstaigų, parkų ir skverų bei visuomeninių teritorijų ekogeocheminio vertinimo būdingieji bruožai
  ° cheminių elementų kiekių pasiskirstymas Klaipėdos miesto dirvožemyje
  ° būdingi ir specifiniai Klaipėdos miesto ekogeocheminiai bruožai
  ° išvados

9. Klaipėdos miesto savivaldybės aplinkos monitoringo 2008 metų ataskaita

10. Klaipėdos miesto savivaldybės aplinkos monitoringo 2009 metų ataskaita

11. Klaipėdos miesto savivaldybės aplinkos monitoringas. 2010 metų ataskaita

12. Klaipėdos ikimokyklinių ir švietimo įstaigų bei kitų viešųjų erdvių dirvožemio geohigieninis vertinimas
  ° Turinys, įvadas
  ° Tyrimų vietos, ėmimo ir laboratorinių tyrimų metodika, rezultatų analizės metodologija
  ° Tyrimų rezultatai ir jų suskirstymas pagal užterštumo laipsnį
  ° Užterštumo lygio ir jo pokyčių aptarimas
  ° Užterštumo lygių ir pokyčio žemėlapiai
  ° Išvados. Literatūra

13. Klaipėdos miesto savivaldybės aplinkos monitoringas. 2011 metų ataskaita