Paviršinio vandens tyrimo taškai, parametrai ir periodiškumas

  1. Mumlaukio (Aulaukio) ežeras
  2. Trinyčių tvenkinys
  3. Vilhelmo kanalas
  4. Jono kalnelio kanalas
  5. tvenkinys Dubysos - Šilutės plente
  6. Draugystės tvenkiniai
  7. tvenkinys Reikjaviko - Smiltelės gatvėse.
  8. Smiltelės upės žiotys
  9. Smiltelė aukščiau Klaipėdos
  10. Danė aukščiau Klaipėdos

Taško Nr. *

Parametrai

Periodiškumas

 

Hidrologiniai

 

1-3

temperatūra

9 kartus metuose

4-9

3 kartus metuose (pavasaris, vasara, ruduo), kartą per 3 metus, pradedant 2005 m.

 

Hidrogeocheminiai

 

1-3

biogeninės medžiagos: PO4, P(b), NO2, NO3, NH4, N(b), O2, pH

9 kartus metuose

4-9

biogeninės medžiagos: PO4, P(b), NO2, NO3, NH4, N(b), O2, pH

3 kartus metuose (pavasaris, vasara, ruduo), kartą per 3 metus, pradedant 2005 m.

 

Hidrobiologiniai

 

1-3

bakterioplanktonas, chlorofilas a, fitoplanktonas, zooplanktonas

9 kartus metuose

4-9

bakterioplanktonas, chlorofilas a
fitoplanktonas, zooplanktonas

3 kartus metuose (pavasaris, vasara, ruduo),
kartą per 3 metus, pradedant 2005 m.

 

Bendro užterštumo rodikliai nuosėdose

 

1-9

sunkieji metalai: Pb, Cd, Cu, Zn

1 kartą metuose (kartą per 3 metus, pradedant 2005 m.)

 

Dugno biota

 

1-9

zoobentosas
makrofitai

1 kartą metuose (kartą per 3 metus, pradedant 2005 m.)